Relatietherapie

Wanneer u samen met uw partner geen oplossing vindt voor moeilijkheden die jullie ervaren, kan relatietherapie uitkomst bieden. Ook wanneer een van beide partners een probleem ervaart en de relatie daaronder lijdt, kan relatietherapie ondersteuning bieden.

 

Het is mogelijk om steeds samen op gesprek te komen. In sommige gevallen kan het heilzaam zijn om ook apart met een van de partners gesprekken te voeren en dit te combineren met gezamenlijke gesprekken. 

 

Relatietherapie bestaat uit psychologische elementen soms gecombineerd met seksuologische. Centraal staat echter de verbinding tussen u en uw partner. Het uitgangspunt is doorgaans om deze verbinding te versterken. Soms vragen mensen zich af of hun relatie nog te redden valt en staan ze aan de rand van een breuk. Ook in die gevallen kunnen open, eerlijke gesprekken met behulp van een therapeut helderheid verschaffen.

 

Wetenschappelijk gezien is de best onderbouwde vorm van relatie therapie EFT (Emotionally Focused Therapy) waarin Leslie Greenburg en Sue Johnson belangrijke ontwikkelaars zijn. Sue Johnson heeft enkele zeer goede boeken geschreven die ik warm aanbeveel, waaronder Hou Me Vast. Van deze therapievorm wordt in het kader van relatietherapie dan ook gebruik gemaakt.