Intake

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreken we waar u zich zorgen over maakt en wat hierbij belangrijk is. Op basis van deze informatie geven we vorm aan de therapie.  Ook worden uw doelen en verwachtingen besproken.  

 

Therapiesessies

Een sessie duurt ongeveer 60 minuten. Stap voor stap bekijken we samen de problemen of knelpunten waar u tegenaan loopt. Het is mogelijk dat u 'huiswerkopdrachten' meekrijgt tussen de sessies door. Deze worden telkens besproken en aangepast waar nodig om uw groeiproces te optimaliseren.

 

 

Welke soort therapie is dit?

De therapie die Praktijk Verbinding aanbiedt valt onder gesprekstherapie. Dit is een brede term waar verschillende onderverdelingen in te maken zijn. Goede therapie is gericht op de cliënt en wat deze nodig heeft. Ik maak gebruik van een menging van verschillende therapiesoorten, maar in hoofdlijn sluit ik het beste aan bij de cliëntgerichte therapie. Deze werkwijze is ontwikkeld door Carl Rogers en verder uitgewerkt door vele bekende therapeuten, waaronder Mia Leijssen.